Monday, January 26, 2009

En liten Demo av Mobil video

På Fojo i Kalmar, tanken med hela den här posten är att visa deltagarna olika sätt att leverera videon till streaming servern och sedan embeda det på en publicerings plattform.

Inspelat med mobilen och mailat från telefonen direkt till blip.tv


Bambuser Clip med en N95 8GB


Sanyo HD1000 med en riktad mic, encoderad med min MacBook sedan uppladdad till blip.tv

No comments: