Monday, October 6, 2008

Hur man kan göra en införsänding

Syftet med att göra en inför sändning är att man får något relevant i Livestream embeden. Vilket i sig gör att man kan förbereda websidan där man ska köra livestreamen på sin egen site i förväg. Men givetvis är det här också en effektiv marknadsföring både för eventet och Livestreamen. Det här klippet tog från början till publicering 2 timmar att gör. Inspelningen tog 15 minuter. Det som tog längs tid var att möblera om konferensrummet till en Ad hoc TV-studio och sedan ställa tillbaka det :-)

Bambuser livestreamen


Den bandade högupplösta blip.tv versionen

No comments: